• Menu
Trang chủGiới thiệu › Giới thiệu Trung Dịch Tễ Việt Nam

Giới thiệu Trung Dịch Tễ Việt Nam

Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hà Nội với tiền thân là: Vệ sinh phòng dịch và phòng xét nghiệm trung tâm, được thành lập theo quyết định số 3136/UB/TCCB của UBND Thành phố Hà Nội ngày 31/8/1962.  Trải qua các thời kỳ đổi tên: Trạm Vệ sinh phòng dịch năm 1963, Trung tâm Vệ sinh dịch tễ, Trung tâm y tế Dự phòng năm 1999, đến năm 2008, theo quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội quyết định thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tây với Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội (cũ) thành Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội ngày nay có trụ sở tại địa chỉ: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn về công tác y tế dự phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Y tế và tình hình thực tế tại Thành phố Hà Nội.  Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc nhà nước; chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn Hà Nội. Tổ chức bộ máy bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và 03 Phó giám đốc), 2 Phòng chức năng (Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Hành chính),5 Khoa phòng chuyên môn và 1 Phòng khám: Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng, Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học, Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng, Xét nghiệm và Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng.

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội làm việc theo chế độ Thủ trưởng, mọi hoạt động của Trung tâm phải tuân thủ theo các qui định pháp luật hiện hành và theo Qui chế làm việc của cơ quan.

Đối tượng hoạt động là sức khoẻ của cộng đồng dân cư trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, với mục tiêu hoạt động là giảm tỷ lệ mắc, chết do các dịch, bệnh, truyền nhiễm, không truyền nhiễm với toàn bộ người dân, giảm thiểu tác hại kinh tế, sức khoẻ, thời gian do dịch bệnh gây ra, thông qua các hoạt động dự phòng tích cực, chủ động là chủ yếu.

Những hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng
- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Phòng chống dịch, bệnh, các bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng cộng đồng, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học.
- Chỉ đạo hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, các cơ sở y tế và các Trạm Y tế.
- Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng.
- Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của Thành phố và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác.
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng.
- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, phòng chống bệnh đái tháo đường, phòng chống bệnh tăng huyết áp. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế của thành phố về phòng chống bệnh tiêu chảy, phòng chống bệnh dại, phòng chống bệnh giun sán, phòng chống các rối loạn do thiếu hụt I ốt, chiến lược dinh dưỡng quốc gia, phòng chống thiếu vitamin A và bệnh khô mắt, nâng cao chất lượng sức khoẻ gia đình và làng văn hoá sức khoẻ, chương trình y tế học đường.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ dịch vụ về công tác y tế dự phòng về tiêm chủng theo nhu cầu, diệt côn trùng phòng bệnh

[Trở về] [Đầu trang]

trung tâm phun thuốc muỗi